- NEJ -
Nordanbygärde Enskilda Järnväg

En kort järnväg med 13 verktums spårvidd

Nordanbygärde Enskilda Järnväg är en endast 15 meter lång järnväg med den udda spårvidden 322 mm, eller 13 verktum.

Järnvägen har sitt ursprung i förvärvet av ett lok och ett par vagnar från Lilliputjärnvägen i Furuvik, som hade ungefär denna spårvidd. Eftersom Lilliputtåget har återförenats med de andra fordonen från Furuvik vid Halmstad-Björkets Järnväg utanför Halmstad så måste nu allt göras om från början.

Från att ha varit en miniatyrjärnväg i skala 1:4,5 med normalspår som förebild blir nu NEJ en mycket smalspårig järnväg i skala 1:1. Nytt spår läggs och ny rullande materiel byggs med "riktiga" delar från något bredare smalspår. Endast spårvidden blir den samma som tidigare.

NEJ är en järnväg i ständig, men kanske inte så snabb, förändring.
 


Copyright: Olov Kalderén, 2012.
Senaste uppdatering 2012-08-08