Länkar till 600 mm:s järnvägar
Links to 600 mm Gauge Railways  

Länkarna öppnas i nya fönster
Links will open in new frames


Museijärnvägar - Museum Railways 
600 mm gauge 

Bälse Kalkbruksmuseum 
BösJ - Böda Skogsjärnväg 
LMJ - Landabanan 
FMBM - Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum  
MJ - Munkedals Jernväg 
OBJ - Ohs Bruks Järnväg 
RLJ - Risten - Lakviks Järnväg 
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik 
ÖSlJ - Östra Södermanlands Järnväg 

Privata järnvägar och samlingar -
Private Railways and Railway Collections

600 mm gauge 

Aska Vedbana 
MöJ - Möja Järnväg 
Nävragöls Järnväg 
NGJ - Närsen - Gråntjärns Järnväg 
OKJ Järnvägssamling 
SPNJ- Skogsmark - Puttenutte Järnväg 

Övrigt - Other

johnbergman.se
Järnvägshistoriskt Forum - Forum for Railway History
Decauville.se
GIA industri AB Loktillverkare - Locomotive manufacturer 
Smalspårsfrämjandet Narrow gauge model railway club 
IBF IndustriBaneFöreningen The Swedish Industrial Railway SocietyLast uppdate: 13 June 2012
© Olov Kalderén, Sweden 1999 - 2012